Syfte

Alla kan är en organisation vilken har för mål att genom idrott bekämpa utanförskap som finns för de som har någon form av funktionsnedsättning.

Våra värdeord som genomsyrar hela verksamheten är:
Förståelse, Inspiration, Integration och Delaktighet!

”Alla Kan!” har ett färdigt koncept för skolor, företag, föreningar och andra organisationer. Konceptet kallas "Idrott för alla". Meningen är att integrera alla i idrotten på ett nytt plan och att kunna använda konceptet som en form av kick-off eller temadag för att sammansvetsa ett arbetslag, ett lag eller en organisation! Förståelse, integration, delaktighet och inspiration är våra värdeord vi jobbar efter!

Ett av syftena med projektet är att kunna synliggöra handikappidrotten och påvisa att idrotten är till för alla. Få insikt och insyn i hur det är att sitta i en rullstol, vara syn nedsatt samt att belysa dolda funktionsnedsättningar. Glädje och förståelse är viktiga bitar i projektet. Ett av syftena med projektet är att alla ska kunna idrotta på lika villkor. På många skolor idag är inte handikappidrotten integrerad på ett bra och vettigt sätt. Genom att projektgruppen kommer på plats och visar vad det finns för olika möjligheter, vill vi att man sedan fortsätter med detta i den ordinarie skolidrotten. Alla ska få känna att de kan lyckas genom att prova på olika hjälpmedel i de olika idrotterna. Att visa för barn och ungdomar att även om man har ett funktionshinder så kan man ha en bra vardag och även ett idrottsligt engagemang. Idrott för alla är ett nytt grepp i skolans värld, här får alla lov att lyckas-precis som det ska vara i alla ämnen inom skolan och livets värld.

Vi vill försöka "döda" det så kallade utanförskap som finns för de som har någon form av funktionsnedsättning. Ett av syftena med projektet är att synliggöra handikappidrotten och påvisa att idrott är till för alla. Vi vill ge skolungdomar insikt och insyn i hur det är att sitta i en rullstol eller att ha nedsatt syn samt belysa att det finns många dolda funktionsnedsättningar. Glädje och förståelse är viktiga bitar i projektet. Tanken med projektet är att bidra till integration och delaktighet, dessa områden adresserar vi genom att prata mycket om attityder och bemötande.

De som idag läser på lärarhögskolan till idrottslärare har endast 7,5 högskolepoäng i ämnet att arbeta med elever med funktionsnedsättning. Detta är för oss helt ofattbart och vi ser det som en självklarhet att integrera handikappidrotten i det som idag är den ”vanliga” skolidrotten. Om det är så att man lära ut volleyboll på skolidrotten, varför kan man då inte lära ut sittande volleyboll?

Vi vill med Alla Kan komma ut i skolorna runt om i landet för att träffa barn och lärare för att öka integration och delaktighet för de som har av någon form av funktionsnedsättning såväl som att inspirera och skapa förståelse hos de ”normalstörda” för olika typer av funktionsnedsättningar. Detta gör vi genom devisen ”learning by doing”, där vi först har ett teoripass för att därefter låta barnen själv prova på att sitta i rullstol, spela rullstolsbasket eller futsal (inomhusfotboll).

Vi vill genom Alla Kan ta fram och sprida ett praktiskt material (kompendium) för att integrera handikappidrotten. Materialet vill vi kunna lämna efter oss när vi varit på besök eller när vi arrangerat en aktivitet. Vi vill självklart också kommunicera vårt material via aktuella sociala medier.

"Alla kan" rimmar mycket väl med följande områden:
•Främjande av psykisk och fysisk hälsa
•Motverka våld, trakasserier och mobbning
•Delaktighet i kulturlivet •Demokrati och delaktighet
•Information och tillämpning av FN:s barnkonvention
•FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar